Redusere jobbrelatert stress

De fleste av oss vil trolig aldri bli helt kvitt stress, men vi kan likevel bli bedre på å håndtere press, uro og krevende situasjoner.

I et hektisk liv, med jobb, familie, fritidsaktiviteter og trening, kan tidsklemma by på utfordringer for oss alle. Alle kan til tider føle at det blir for mye på en gang, men akkurat hva det er som uroer oss og hvordan vi reagerer, er svært individuelt.

Stress henger ofte sammen med selvtillit og selvbilde. Når vi føler vi ikke presterer godt nok eller leverer til de forventningene vi og andre har satt, går det utover vår selvfølelse. Vi føler vi må jobbe enda hardere, og stresset kan ta overhånd. Det å håndtere tiden bedre, leve i dagtette rom, ikke uroe oss for det vi ikke kan kontrollere, og klare å opprettholde en positiv innstilling, vil ikke bare gjøre at vi presterer bedre – det er nødvendig for en god helse!

Ressurser for deg som vil takle stress bedre


Aktuelle programmer


Kommunikasjon og lederskap

Et praktisk rettet program som går over 12 uker. Du kommer til å sette deg konkrete mål du ønker å oppnå på jobb mens du går programmet, og jobbe med disse hver uke, både på programsamlingene og i jobben/hverdagen din. For å sørge for at du når disse målene, vil du både lære deg verktøy du kan ta i bruk, og få coaching fra en trenerveileder. På denne måten vil du se en progresjon fra uke til uke som skaper konkrete resultater på arbeidsplassen, og tar deg et skritt nærmere ditt overordnet forretningsmål.

For mange vil programmet oppleves som utfordrende til tider, men sammen med de andre deltakerne vil du bli stadig mer komfortabel med å tre ut av komfortsonen din. Det vil jobbes mye med å takle press og uro på arbeidsplassen, ved å bygge selvtillit, prioritere og delegere bedre, takle uforutsette situasjoner og kontrollere overdrevet stress.

Les mer om programmet her

Blogginnlegg om temaet

Håndter press bedre


26.06.2017 – Grete Valseth