Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

5 måter du kan skape engasjerte medarbeidere på, og hvorfor dette er så viktig!

engaged_employees
 

En ny undersøkelse fra ManpowerGroup viser at 3 av 4 nordmenn ser på seg selv som kreative, og hver fjerde person hevder at han eller hun er kreativt frustrert på jobb.
På spørsmål om hvilke type tiltak arbeidstakere mener bidrar til økt kreativitet på arbeidsplassen, er det tilbakemeldinger i form av anerkjennelse og ros som skiller seg klart ut. Dette følges av muligheten til å kunne føre egne forslag videre, samt gode systemer for å kunne utnytte medarbeideres ideer.

I Health Promotion International presenterer professorstipendiat Steffen Torp ved Høgskolen i Vestfold med medforskere en studie blant over 600 norske arbeidstakere. Forskerne fant en klar sammenheng mellom høyt jobbengasjement og jobbressurser som selvbestemmelse og sosial støtte på jobben.  

- Videre fant vi at arbeidstakere det stilles høye krav til er mer engasjert i jobben enn arbeidstakere det stilles lave krav til, forutsatt at de samtidig selv kan bestemme mye på jobben og at kolleger og ledelse er støttende. Positive forhold som mestring, selvtillit og engasjement er nøye forbundet med hverandre og det er  opplagt at de påvirker hverandre gjensidig.

Hvordan skal man gå fram for å skape en følelse av mestring, selvtillit og engasjement hos sine medarbeidere?

1) Ha et positivt fokus

Forsøk å ha et kontinuerlig positivt fokus. Hva gjør dere i organisasjonen i dag som fungerer bra? Fokuser på dette, og del det med dine medarbeidere. Og ved utfordringer: i stedet for å vektlegge hva som kan ha vært årsaken til problemet, fokuser heller på løsningen. Hvilke tiltak må dere iverksette som team og som enkeltperson for å løse utfordringen, og hva vil de positive konsekvensene være for dere når dere oppnår målet?

2) Gi ros og anerkjennelse

Ros og anerkjennelse er de tiltakene som flest arbeidstakere nevnte at bidrar til økt kreativitet på arbeidsplassen, i følge undersøkelsen gjort av ManpowerGroup. Gi derfor konkret ros. I stedet for å si «bra jobbet», bruk litt tid på å gi konkret tilbakemelding til dine medarbeidere. Hva var det som var unikt med deres innsats? Hva er deres positive egenskaper?

3) Få dine medarbeidere til å føle seg betydningsfulle

Steffen Torp med kolleger fant en klar sammenheng mellom jobbressurser som selvbestemmelse og sosial støtte på jobben. Du kan få dine medarbeidere til å føle seg betydningsfulle blant annet med å gi ros, men også gjennom å lytte til dem og la dem komme med sine ideer og tanker rundt deres arbeidssituasjon eller et spesifikt prosjekt.


4) Skap et felles mål

Del dine visjoner og dine ideer, og gi dine medarbeidere eierskap til organisasjonens mål. Dette gjør du gjennom å ha fokus på en åpen kommunikasjon. Ved å gjøre dette vil du styrke fellesskapet og samholdet i bedriften gjennom en følelse av tilhørighet hos de ansatte.


5) Gi bort ansvar

Studiet til Torp viste at arbeidstakere det stilles høye krav til er mer engasjert i jobben enn arbeidstakere det stilles lave krav til. Utfordre deg selv og andre til å delegere bort ansvar, ikke bare oppgaver. Gjennom å gjøre dette skaper du tillit hos dine medarbeidere. Å føle eierskap til et prosjekt eller en oppgave virker motiverende for å gjøre en god jobb.


Last ned Dale Carnegies: Beyond Rules on Engagement


 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com