Vi ser gang på gang at små grep utgjør en stor forskjell. Ofte blir vi blinde på oss selv når det kommer til hva vi sier, hvordan vi sier det, og hvordan vi fremstår. Vi følger vårt gamle mønster og det fungerer helt greit. Men noen ganger er ikke helt greit godt nok. Noen ganger trenger vi å sikre at vi legger igjen et best mulig avtrykk. At våre kolleger skjønner verdien av ideen vår. At kunden blir overbevist. At media finner oss tillitvekkende. At vi blir oppfattet slik vi ønsker å bli oppfattet.

Helt ideelt ville vi kanskje ønsket å være i et miljø med full åpenhet, der alle var innstilt på å lytte og forstå den andres perspektiv, men virkeligheten er sjelden slik. Derfor trenger vi å kommunisere på en måte som skaper en felles forståelse, i stedet for å presse fram våre egne ideer. Neste gang du ønsker å få gjennomslag for en idé, test noen av disse tipsene:


1. Prøv oppriktig å se situasjonen fra den andre personen sin synsvinkel
Sjansene er store for at dine kolleger har sine egne tanker om situasjonen, og sammenligner din idé med sine. Forsøk å fremlegge ideen din fra deres perspektiv. Hvordan vil det påvirke dem? Tenk gjennom spørsmålene kollegene dine kan ha og forsøk å besvar dem.

2. Sympatiser med den andre personens ideer og ønsker
Erkjenn at dine kolleger kan være like entusiastiske rundt sitt arbeid som du er. Å være mottakelig for deres ideer kan være en inngang til et nytt perspektiv som du ikke har tenkt over. Når dine medarbeidere forstår at du er genuint interessert i hva de har å si, vil det også oppmuntre dem til å være åpne for dine ideer. Det kan til og med gi dere muligheten til å implementere hverandres ideer til et felles og forbedret forslag.

3. Vis respekt for andres meninger
Si aldri, «du tar feil». Dine kolleger har sine egne tanker og eget syn på ting, og ønsker å bli hørt på samme måte som deg. Selv om deres syn kan skille seg fra ditt, betyr ikke det at det er feilaktig eller verdiløst. Negative reaksjoner vil kunne gjøre at dine medarbeidere blir defensive og går i forsvar. Vær oppmerksom og lydhør for hva dine medarbeidere sier og vurder oppriktig deres forslag.

Hvordan kan du lykkes og trives bedre i din rolle?

I programmet Kommunikasjon og lederskap fokuserer du på det som er viktig for deg innen relasjonsbygging, struktur, stresshåndtering, kommunikasjon og lederskap – og jobber alltid med reelle problemstillinger i din arbeidshverdag og konkrete mål du setter deg.


4. Dramatiser ideene dine
Vis entusiasme rundt ideene dine og sørg for å samle fakta og eksempler for å støtte ditt synspunkt. Dette vil synliggjøre hvor mye du tror på ideen din og hvor mye tid og innsats du har puttet inn i den. Det skaper troverdighet!
Å benytte disse tipsene kan gi deg de virkemidlene du trenger for å få gjennomslag for dine ideer. Du vil også oppleve at du kan lære å bli en bedre lytter selv.

Hvis du virkelig ønsker å ta dine kommunikasjonsevner til et nytt nivå og få større gjennomslagskraft for dine ideer, kan du melde deg på vårt program High Impact Presentations. Der vil du blant annet lære å:

– Forstå verdien av å skape et positivt førsteinntrykk

– Skape interesse og være troverdig

– Motivere andre til handling

– Formidle et komplisert budskap på en enkel måte

– Håndtere utfordrende spørsmål og takle innvendinger

– Skape engasjement og kommunisere med gjennomslagskraft

– Selge inn ideer og muligheter som kan møte motstand

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi jobber først, kan du melde deg på en av mange kostnadsfrie workshoper som vi tilbyr.

– Grete Valseth


Hvordan kan vi bidra til å du når målene dine?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg, ditt team eller selskap til å prestere bedre? Eller ønsker du bare en prat om dine utfordringer på jobben? Fyll inn skjemaet under så tar vi kontakt med deg.

.

Fornavn
Etternavn
E-post
Selskap
Telefon
Ved å huke av boksen bekrefter du at du godtar at vi lagrer data om deg i henhold til vår personvernerklæring


Categories: Kommunikasjon