Vi samarbeider med andre fordi vi mener det er mer effektivt, og fordi det er større sjans for å oppnå et mål, enn om vi skulle jobbe hver for oss.

Det må altså skapes en synergieffekt som gir merverdi utover hva vi kan få til hver for oss.

I Dale Carnegie ser vi på det å kunne samarbeide effektivt som en essensiell ferdighet for å lykkes i det moderne arbeidslivet. Dette krever at vi har etablert tillit, og samarbeid et steget vi må ta før vi kan påvirke andre. Som trener har jeg jobbet tett med ledere og medarbeidere i over 18 år, og sett utallige eksempler på hvor vanskelig samarbeid kan være – og ikke minst erfart det selv.


Slipp fokus på deg selv

Om vi liker å innrømme det eller ikke, så har vi alle en tendens til å først og fremst tenke på oss selv – og våre behov. I mange situasjoner er det nødvendig. Som en strategi for å samarbeide med andre fungerer det dårlig.

Jeg vil argumentere for at et effektivt samarbeid krever at vi flytter fokuset bort fra oss, over på den andre personen og på vårt felles ønskede resultat.

Hvis vi to skal samarbeide effektivt, trenger jeg å forstå deg og din situasjon, og du meg og min. Hvis ikke jeg vet hva som er drivkraften din, blir det en umulig oppgave å motivere deg og samarbeidet går lett i stå. Hvordan kan vi forstå den andre personen bedre? Alt handler om kommunikasjon. En god start er å stille åpne spørsmål og være genuint interessert, slik kollegaen min Sjur tidligere har skrevet en artikkel om.

Så må vi huske at vi samarbeider alltid fordi vi ønsker å oppnå resultater og mål, som vi ikke hadde klart alene. Jeg har møtt de som tror at samarbeid må være veldig hyggelig. For all del, samarbeid kan være det, men det bør ikke være hovedmotivasjonen. Hvis vi alltid minner oss på hva som er målet og at målet er attraktivt nok, er det lettere å «svelge noen kameler» og unngå å henge seg opp i små uenigheter.

Mye av dette er lettere sagt enn gjort, så la oss se på noe mer konkret:


Konkrete tilnærminger for samarbeid

I Dale Carnegies 30 tilnærminger for ledere, som en del av metodikken programmet Kommunikasjon og lederskap er basert på, handler elleve av tilnærmingene om å samarbeide mer effektivt. La oss se nærmere på noen av dem, og hvordan du kan bruke dem i praksis.


Vis respekt for andres meninger. Si aldri «du tar feil»

«Det må jo være lov å poengtere at noen har feil, for det hender jo».

Den setningen og versjoner av den hører jeg ofte. Til det kan jeg bare si at: Ja, det er lov. Nei, det er ikke nødvendigvis så lurt. Hva ønsker du å oppnå ved å poengtere andres feil? Hvordan vil det prege samarbeidet? Det fører som oftest til dårlig stemning og motstand hos den andre personen.

Et bedre alternativ er å prøve å forstå hvorfor personen tenker det er riktig og legge fram alternativer på en vennlig måte.


Prøv oppriktig å se situasjonen fra den andre personens synsvinkel

Alle har ulik bakgrunn og erfaring som vi tar med oss inn i et samarbeid. Det er derfor ikke overraskende at vi kan oppleve at andre gjør ting som ikke gir mening for oss.

Men husk, det er alltid en grunn for at folk gjør som de gjør, uansett om det er en god eller dårlig grunn.

Ved å forstå motivasjonen bak en handling kan vi lettere møte personen med forståelse og foreslå alternativer. Før du dømmer eller hoppe til en konklusjon, spør deg selv «hvorfor tenker personen slik hen tenker?» Hvem vet, kanskje var det vår egen måte å gjøre noe på som viste seg å være feil?


Kast ut en utfordring

Vi vokser ved å utfordre oss selv og kjenne på mestring. Hvorfor er vi ikke da flinkere til å utfordre andre, gitt at vi ønsker at de også skal ha en positiv utvikling?

Min erfaring er at de aller fleste ønsker å ha muligheten til og vise hva de kan, så ikke vær redd for å kaste ut en utfordring til de du samarbeider med. Uansett hva som skjer vil personen lære noe nytt.

Legg det fram som en mulighet og gi anerkjennelse for innsatsen som legges ned. Hvis du har fulgt tilnærmingene over, kjenner du forhåpentligvis personen godt nok til å vite hvilken utfordring som passer når.

Neste steg

Du kan laste ned alle Dale Carnegies 30 tilnærminger for ledere her. De inngår i en del av metodikken i vår mest populære trening Kommunikasjon og lederskap, som du kan laste ned programbladet til, eller bli med i en kostnadsfri introduksjonsworkshop for.

Om du har noen tanker om det du har lest, hadde det vært interessant å få høre refleksjoner og erfaringer på grete.valseth@dalecarnegie.com

Takk for at du leste!

– Grete Valseth
Business Partner & Certified Dale Carnegie Trainer

Categories: Kultur