Engasjerte medarbeidere presterer bedre

______________________

Gå ikke glipp av neste nyhetsbrev

Få tips og ideer om kommunikasjon, lederskap, medarbeiderengasjement og personlig utvikling. Det eneste du trenger å gjøre er å følge linken og fylle inn din kontaktinformasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev her >>

______________________

Ring oss

+47 900 90 916

  Skriv ut  

Hvordan motivere medarbeidere - fire viktige lederegenskaper!

Ledere blir ofte fanget i den daglige driften av selskapet, eller avdelingen. Det er ikke fordi vi ikke ønsker å utøve best mulig lederskap, men fordi det er så mye annet som krever vår tid.


hhhhhh

For å ha engasjerte medarbeidere trenger ledere å være proaktive, stå frem som gode forbilder, kommunisere tydelig og sette av tid på å skape et positivt arbeidsmiljø. Dale Carnegie Training gjennomførte en studie som viste at over 55 % av medarbeidere som har tillit til lederens lederevner og blir motiverte av kommunikasjonen med nærmeste leder, er engasjerte på jobb.

Da vi gjennomførte undersøkelsen om engasjement var det viktig å operasjonalisere konseptet «en engasjert medarbeider». For hva er egentlig det? En engasjert medarbeider er ikke en som generelt er glad og trives på jobb. En engasjert medarbeider er knyttet til selskapet med både hodet og hjertet, og ønsker å prestere på et høyt nivå i tråd med selskapets mål. Det er engasjerte medarbeidere som drar selskapet fremover.

Følg tipsene basert på studien studien, og lær hvordan du kan bli en leder som engasjerer dine medarbeidere:

 1. Vær en proaktiv leder
  53 % av fullt engasjerte medarbeidere sier de har lært mye av sin leder. Så hva kan du gjøre for å engasjere dine medarbeidere? Hjelp dem å utvikle de riktige ferdighetene på en effektiv måte ved for eksempel å ha faste samtaletider ukentlig/månedlig hvor dere diskuterer mål og aktiviteter. Vær klar over at nye medarbeidere trenger mer veiledning og coaching. Avklar hvilke forventninger du har til medarbeideren og hvilke forventninger medarbeideren har til deg som leder. Synliggjør hvordan deres daglige oppgaver påvirker organisasjonens mål for å skape engasjement rundt selskapet og deres jobb. Gi medarbeidere umiddelbar tilbakemelding og oppmuntre til utvikling. 
   
 2. Vær et forbilde
  Vær oppmerksom på at du som leder blir vurdert ut fra både hva du sier, hvordan du sier det og hva du gjør. Et banalt eksempel som vi vet at mange ledere synder på er å alltid ha klare agendaer og overholde tidsrammene på interne møter. Synliggjør at dine medarbeidere er like viktige som kundene! Et annet eksempel er ledere som i endringsprosesser snakker om viktigheten av å være endringsvillig, og selv fortsetter i samme mønster. Å være en god rollemodell er en ferdighet som ofte overses, men som like fullt har en innvirkning på engasjementet. 62 % av engasjerte medarbeidere sier at deres ledere er gode forbilder og medarbeidere som er fornøyde med sine ledere har større sannsynlighet for å gjøre det lille ekstra for å nå ikke bare egne, men også organisasjonens mål. For å være et godt forbilde, hold dine ord, og gjør det du sier du skal gjøre. 
   
 3. Skap tillit og kommuniser klart og tydelig
  Medarbeidere som stoler på og føler seg respektert av sine ledere vil føle seg trygge nok til å snakke ut og være ærlige, uten å frykte konsekvensene. Legg til rette for åpen og ærlig kommunikasjon mellom de ansatte for å oppnå bedre forståelse for både forventninger og jobbutførelse. Et eksempel på dette er å jevnlig be om å få tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som ikke fungerer i organisasjonen. Dette gjør at medarbeiderne får bidra og føler at de blir hørt.

   
 4. Skap et positivt arbeidsmiljø
  Skap et positivt arbeidsmiljø gjennom å oppmuntre til samarbeid. Identifiser talentene til hver enkelt medarbeider for å se hvordan de kan utfylle hverandre ved å gjøre ulike oppgaver. Belønn teamprestasjoner fremfor enkeltpersoner! Anerkjennelse av medarbeideres prestasjoner, sammen med oppmuntring og gode, konstruktive tilbakemeldinger, fører til økt tillit, engasjement og inspirasjon for videre prestasjon.
   

   

  small_business_icon_Norway


  Små og mellomstore selskaper har et unikt konkurransefortrinn når det kommer til jobbengasjement, så lenge de utnytter det! Få konkrete tips til hvordan du kan beholde og utvikle talenter som bidrar til å øke selskapets resultater.  

  Last ned vårt white paper: Hvordan skape medarbeiderengasjement i små og mellomstore bedrifter

   

   

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com