Vi har tatt en prat med Katarina Finneng, som har vært med på å doble antall ansatte i Nordic Semiconductor siden 2019.

Katarina Finneng,
Executive Vice President of People & Communication

Å se det usynlige

– Rask vekst gir både muligheter og utfordringer, forteller Finneng, som har tittelen «Executive Vice President of People & Communication».

– Ledere som bare utvikler systemer og strukturer uten å sette søkelys på atferd, vil ikke nå langt. Vi må forstå hva som skjer under overflaten for å øke effektiviteten.

Hun forklarer at visjon, strategi, prosesser, struktur og mål er synlige og forteller de formelle aspektene rundt hva et selskap gjør og hvordan.

Organisasjonskulturen, derimot, består av mer usynlige elementer som holdninger, verdier, atferd, følelser og udefinerte regler. Det er dette som påvirker hvordan et selskap faktisk jobber, det uformelle.

– Hvordan kan vi forstå og påvirke det som skjer under overflaten? Jeg gjør det ved å prioritere relasjoner, ha en åpen kommunikasjons- og lederstil og utnytte min tidligere yrkeserfaring.

Master i mennesker

Finneng fordypet seg i sin interesse for mennesker og atferd gjennom studier i sosialpsykologi og antropologi. Hun fikk en mastergrad innen politisk analyse, ledelse og organisasjon, og hun har bygd på med master i kommunikasjon og endringsledelse ved Handelshøyskolen BI. På CV-en finner vi selskaper som Hafslund og Norwegian.  

Startup-mentaliteten i Norwegian inspirerte Finneng. Hun ble lidenskapelig opptatt av å utfordre etablerte sannheter og status quo.

Det er nettopp dette Finneng også gjør hos Nordic Semiconductor. Hun legger ikke bare vekt på å tiltrekke mennesker til selskapet, men også på å opprettholde og utvikle holdninger.

– Fremtidsorienterte ledere er villige til kontinuerlig å revurdere eksisterende metoder og atferd. Jeg tror på å stille spørsmål, lytte og gi alle sjansen til å bidra, sier Finneng. Hun samarbeider med kollegene sine i konsernledelsen og med strategiske partnere for å påvirke hvordan organisasjonen støtter og utvikler sine ansatte.

Hemmeligheten med forandring

En del av suksessen tilskriver Finneng sin prioritering av relasjoner. Hennes ambisjon er ikke å være en leder av ansatte, men heller en leder for mennesker.

– Tilnærmingen har vært spesielt viktig for å skape en god dynamikk mellom ulike generasjoner i et team. «Hemmeligheten» med forandring er ikke å bekjempe det gamle, men å bygge det nye. Alt med fokus på relevanse for nå- og fremtid.

Praktisk opplæring gir konkrete resultater

Lederopplæring og utviklingsprogrammer bidrar til at Nordic Semiconductors medarbeidere blir mer fleksible og motstandsdyktige.

– For at læring skal være kontinuerlig, må den også være praktisk. Dette inkluderer strategiske partnerskap for å skape fart.

Én av disse partnerne er Dale Carnegie Training Norge, som samarbeider med Nordic Semiconductor om utvikling og gjennomføring av opplæringsprogrammer på tvers av organisasjonen.

– Katarina har en metode som skaper transformasjon og vekst, sier Sebastian Grupe, trener og partner i Dale Carnegie Training Norge AS. – Hun vet nøyaktig hvilke neste steg som må til for å møte eksisterende utfordringer.

Hun kombinerer forretningsstrategi med lederskap og menneskekunnskap. I samarbeidet med oss har hun som mål å redusere risiko og øke produktiviteten, samtidig som hun utfordrer oss til å levere enkle, praktiske og slagkraftige løsninger.

Sebastian Grupe, Dale Carnegie Training Norge AS

Fremtidsorienterte ledere er villige til kontinuerlig å revurdere eksisterende metoder og atferd.

Katarina Finneng,
Executive Vice President of People & Communication, Nordic Semiconductor ASA

Dale Carnegie Training Norge er strategisk partner av Nordic Semiconductor for skreddersydd internopplæring innen ledertrening, psykologisk trygghet og kommunikasjon.

Categories: LedelseLederprofil