Engasjerte medarbeidere presterer bedre

Hvordan få gjennomslag for dine ideer

feedbacknett

Har du noen gang hatt en idé som kunne forbedret noe, for eksempel rutiner, eller prosesser, på arbeidsplassen, men opplevd å få lite respons? Hva med når du har uttrykt din ærlige mening om noe? Hvor ofte frykter vi ikke at det vi har å si blir avvist, eller blir møtt med negative reaksjoner?   

Helt ideelt ville vi kanskje ønsket å være i et miljø med full åpenhet, der alle var innstilt på å lytte og forstå den andres perspektiv/mening. Virkeligheten er sjelden slik. Derfor trenger vi å kommunisere på en måte som skaper en felles forståelse, i stedet for å presse fram våre egne ideer. Neste gang du ønsker å få gjennomslag for en idé, benytt deg av disse teknikkene:

1. Prøv oppriktig å se situasjonen fra den andre personens synsvinkel
Sjansene er store for at dine kolleger har sine egne tanker om situasjonen, og sammenligner din idé med sine. Forsøk å fremlegge ideen din fra deres perspektiv. Hvordan vil det påvirke dem? Tenk gjennom spørsmålene medarbeiderne dine kan ha og forsøk å besvar dem.  

2. Sympatiser med den andre personens ideer og ønsker
Erkjenn at dine medarbeidere kan være like entusiastiske rundt sitt arbeid som du er. Å være mottakelig for deres ideer kan være en inngang til et nytt perspektiv som du ikke har tenkt over. Når dine medarbeidere forstår at du er genuint interessert i hva de har å si vil det også oppmuntre dem til å være åpne for dine ideer. Det kan til og med gi dere muligheten til å innarbeide hverandres ideer til et felles og forbedret forslag.   

3. Vis respekt for andres meninger
Si aldri, "du tar feil".  Dine kollegaer har sine egne ideer og eget syn på tingene og ønsker å bli hørt på samme måte som deg. Selv om deres syn kan skille seg fra ditt, betyr ikke det at det er feilaktig eller verdiløst. Negative reaksjoner vil kunne gjøre at dine medarbeidere blir defensive og går i forsvar. Vær oppmerksom og lydhør for hva dine medarbeidere sier og vurder oppriktig deres forslag.  

4. Dramatiser ideene dine
Vis entusiasme rundt ideene dine og sørg for å samle fakta og eksempler for å støtte ditt synspunkt. Dette vil vise dine medarbeidere hvor mye du tror på ideen din og hvor mye tid og innsats du har puttet inn i den. Det skaper troverdighet!

Å bruke disse teknikkene vil kunne gi deg de virkemidlene du trenger for å få gjennomslag for dine ideer. Kanskje blir du også en bedre lytter selv.

- Grete

Vil du lære mer? Last ned white paperet Overcoming objections, for flere tips til hvordan håndtere innvendinger i salgssituasjoner.

objections

 

Har du en rolle hvor det er helt nødvendig for deg å få gjennomslag for dine ideer?

Magnus_nb_dec_copy
Enten du holder presentasjoner, eller trenger å få gjennomslag i møter; hvordan du kommuniserer er helt kritisk for din evne til å lykkes. Gjennom programmet Strategiske presentasjoner blir du bedre til å:

- Forstå verdien av å skape et positivt førsteinntrykk

- Skape interesse og være troverdig

- Motivere andre til handling

- Formidle et komplisert budskap på en enkel måte

- Håndtere utfordrende spørsmål og takle innvendinger

- Skape engasjement og kommunisere med gjennomslagskraft

- Selge inn ideer og muligheter som kan møte motstand

Neste program er 24.-25. mai. Les mer her. 

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com