Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Hvordan du kan bidra til godt teamarbeid under endring

team
 

En måte du kan bidra i teamet under endringer,, er ved å ha en positiv og fokusert holdning. Disse prinsippene hjelper deg med å holde fokus rettet mot suksess for teamet.

Støtt hverandre
I endringsperioder føler du noen ganger at du balanserer på stram line uten sikkerhetsnett. Selv om andre teammedlemmer opplever den samme endringen, føler du deg isolert og alene under en organisasjonsendring. Bli enige om å støtte hverandre i teamet, og gjør det klart at hele teamet står sammen om dette. Hvis du gir ubetinget støtte til kollegene i teamet, får du støtte tilbake.

Kommuniser forventninger
Den beste måten å bryte ut av isolasjonen på, er å kommunisere åpent, ærlig og ofte. Hvilke forventninger har dere til hverandre som team? Hvilke forventninger har du til teaminnsatsen og resultatene dere kan få til? Bli enige om å diskutere disse forventningene og lytte nøye til hverandre. På denne måten kan alle medlemmene i teamet stå sammen om et felles mål.

Ha det morsomt
Noen ganger tar du deg selv litt for alvorlig. Ja, du er engasjert i en alvorlig, krevende teaminnsats i perioder med organisasjonsendringer, men teamarbeid på høyt nivå er hurtig, engasjerende og morsomt. Mange av oss føler at den mest spennende og givende innsatsen vi gjør i arbeidet vårt, er teaminnsats. La oss bli enige om å gjøre teamarbeid i endringsperioder morsomt i stedet for trøtt og kjedelig.

Finn sterke sider
En av fordelene med å arbeide i et team, er at du kan dra nytte av hvert enkelt teammedlems sterke sider. Du behøver ikke å gjøre alt eller vite alt når du er en del av et team. Fokuser på å utnytte de enkelte teammedlemmenes kunnskaper, erfaring og evner for å skape høyere effektivitet og oppnå mer i teamet.

Bygg opp konkurranseånden i teamet
Du kan være svært stolt av å være medlem i et team som oppnår mye. Hvorfor ikke konkurrere med hverandre når dere setter dere mål og oppnår dem, for å presse hverandre og teamet til å yte stadig bedre? Hvis dere utnytter konkurranseånden, knyttes dere sammen som team og får enda større suksess.

Tenk stort
Kanskje endringene dere går gjennom som team, vil være det beste som noen gang har skjedd hver enkelt av dere. Kanskje du kommer deg gjennom endringen på en så vellykket måte at du vil oppnå anerkjennelse av teamet. I stedet for å tenke deg at du bare så vidt overlever endringene, kan du tenke stort og se for deg organisasjonsendringen som et springbrett til større suksess både for deg som enkeltperson og for teamet.

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com