Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Hvilket inntrykk gir du dine kunder?

ll
 
Fra ditt første møte med kunden skaper du noen forventninger. På bakgrunn av disse forventingene vil kunden bedømme både deg og ditt selskap. Det positive er at du kan ta kontroll over hvilket inntrykk kunden får av deg og ditt selskap. Dette øker din sjanse til å lykkes med kundeforholdet. Her er en enkel prosess for hvordan du kan påvirke kundens forventninger og påse at kunden blir fornøyd, så du skaper en god kunderelasjon!
 
1. Innledningsfasen:
 
Skap tillit – Bygg tillit og forutsigbarhet, ved å være tydelig på å følge opp når du har sagt at du skal følge opp
 
Del kunnskap – Jo mer du relevant kunnskap du overfører til kunden, jo større forståelse vil kunden vise. Samtidig sørger du for at kundens forventninger vil bli mer realistiske.
 
Gi bekreftelse – Gi kunden en bekreftelse på at du og bedriften din kan levere, gjennom raske svar på e-post, en oppfølging på telefon i etterkant av møtet eller gjennom en kundereferanse. Hvorfor? Dette uttrykker både at dere er dyktige, har erfaring og er opptatt av å levere kvalitet.
 
2. Når dere har kommet i gang:
 
Bruk støtdempere – En støtdemper er en måte å vise respekt for kunden på og anerkjenne kundens synspunkt uten at kunden går i forsvar. En støtdemper kan for eksempel være: " Jeg forstår ditt synspunkt og…"
 
Forstå prioriteringer – Still spørsmål for å forstå om du og kunden ser tingene på samme måte, og for å forstå kundens prioriteringer.
 
Bli klar over kundens forventninger – Ofte kan kundens forventninger være lavere enn du selv tror. Spør direkte, så du blir oppfattet som klar og tydelig.  
 
Ha en åpen kommunikasjon – Forklar nøyaktig hva du skal gjøre før du gjør det. Involver kunden i prosessen!
 
Overgå kundens forventninger – Gi deg selv mer tid enn antatt, slik at du kan øke sannsynligheten for å overgå forventningene til kunden.
 
Bli enige – Forsikre deg om at du og kunden er enige om beslutningen eller planen. Still spørsmål som "Er dette en tidsplan dere kan leve med?", eller "vil denne prosessen fungere for dere?" for å sikre enighet.
 
Kort summert:
Du kan langt på vei styre hvilke inntrykk dine kunder får av deg og ditt selskap. Hvordan?

-        Skap tillit ved å holde dine ord – følg opp når du har sagt du skal følge opp.
-        Bli kjent med kundens forventninger.
-      Kommuniser åpent – involver kunden i prosessen.
-    Bli enige - forsikre deg om at dere har samme forståelse for prosessen og resultatet.
 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com