Engasjerte medarbeidere presterer bedre

Hva kjennetegner mennesker som virkelig klarer å engasjere andre?

       
        feedbacknett

Torsdag i forrige uke stod en av deltakerne i lederprogrammet Kommunikasjon og lederskap i knestående midt i halvsirkelen, strakk seg etter dørklinken og holdt seg for ryggen mens ansiktet vred seg i smerte. «Hjelp!» tenkte jeg. «Nå må vi så fort som mulig få tak i noe helsepersonell».  Denne torsdagen stod kommunikasjon på programmet og hans oppgave og mål var å engasjere målgruppen. Bjørn var så overbevisende der han stod foran oss, at vi trodde han hadde skadet ryggen sin på ekte; på nytt igjen. I realiteten var han bare god til å gjenoppleve en spesifikk situasjonen. Han engasjerte i hvert fall oss andre i salen!  

Hvorfor er noen mennesker mer engasjerende enn andre? Og hva kjennetegner mennesker som er gode til å selge inn ideene sine?

1. De tror på det de sier
Du kan se det i øynene. Du kan se det i energien. Det er nesten som om det er en intensitet i ordene som kommer ut av munnen.  Det er kjedelig å høre på uengasjerte kolleger, eller selgere som ikke selv tror på det de forsøker å selge inn. Da tenker jeg «Kom igjen? Dette er jobben din. Hvordan skal du overbevise meg, når det er så tydelig at du ikke selv er overbevist?». Og kanskje er de overbevist, det bare kommer ikke frem. Sørg for at du viser at du tror på det du sier!
 

2. De har en trygghet over seg
Hvis det vi sier, og kroppsspråket vårt sender motstridende signaler – hva ilegger vi mest vekt? Jo, kroppsspråket. De som er engasjerende har ikke pugget et manus, og faller ikke helt ut av det ved et spørsmål, eller distraksjon. De har nok eierskap til budskapet slik at de kan ta ting på direkten og fortelle løst og ledig om det. De har en ro i seg når de forteller.
 

3. De bruker alle sine ressurser
Mennesker som er engasjerende bruker kroppsspråket og stemmen sin aktivt. Hvor dørgende kjedelig er det ikke å se på en som står rett som en strek og snakker monotont om et emne? Hvis du ønsker å engasjere; vis målgruppen at du har tro på det du sier med hele kroppen. Bruk gester for å underbygge poenger. Varier stemmeleie og bruk pauser aktivt for å skape stemning og kontraster i ditt budskap.


4. De setter budskapet i rett kontekst. 
Du snakker ikke til en treåring om kalkyler, bunnlinje, eller faktureringsgrad. Det sier noe om at kontekst alltid går foran budskap. Det spiller ingen rolle hvor godt budskap du har, hvis du ikke tilpasser budskapet til konteksten. Det er to feller som er lett å tråkke i, og det er å snakke over, eller under kunnskapsnivået til målgruppa. Sørg derfor for å ha nok kunnskap om målgruppen til å sannsynliggjøre at du treffer med budskapet ditt.

 

5.De synliggjør verdi – What’s In it for them!
Mennesker som er engasjerende vet at det ikke handler om dem, det handler om målgruppen. Skal du selge inn deg selv, eller en ide må du synliggjøre verdi for målgruppen. Folk vil ikke bli solgt til, eller få overbevisning tredd ned over hodet - de vil bestemme selv om de kjøper ideen eller ikke. Og skjønner de verdien for seg selv eller selskapet, øker sannsynligheten for at de nettopp lar seg overbevise! 

- Ingrid

 

High Impact Presentations er et todagers intensivt kommunikasjonsprogram, hvor deltakerne jobber med å få bedre gjennomslagskraft, og lærer verktøy for å selge inn seg selv og sine ideer. Vil du vite mer? 

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com