Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Hva handler presentasjonen om?

 

Hva handler presentasjonen om?

Når du har oppnådd publikums oppmerksomhet er det tid for å etablere temaet eller hensikten med din presentasjon.

Hva er det du vil si?

Åpningen din er ment for å tiltrekke oppmerksomhet, før du leder publikum videre til hensikten eller temaet for din presentasjon.
Du kan åpne denne delen av presentasjonen med utsagn som "Vi skal nå utrede fordeler og ulemper ved vår nye budsjetteringsprosess". Det kan være et spørsmål som "Hvilke steg må vi gjennom for å oppnå ISO 9001 Sertifisering innen 15. desember neste år?" Eller du kan begynne med en årsaksforklaring: "Hvis … stemmer, da stemmer også …, og da er … et nødvendig resultat."

 

Bruk av bevis er en essensiell part av en god presentasjon. Spørsmål publikum ofte stiller seg selv er "Hvorfor skal jeg lytte til deg?" "Hvorfor skal jeg tro på deg", eller "Hvem andre kan bekrefte det du sier?". Når vi trenger å overbevise andre er bruk av bevis et effektivt verktøy".

 

Bevis motbeviser tvil

Eksempler på effektive bevis:

H          Hendelse – en spesifikk situasjon

U          Undersøkelse – en studie som bekrefter meningen din

R          Referanse – en annen person som kan gå god for at det du sier stemmer

S          Statistikk – tall som bekrefter løsningene dine

D          Demonstrasjon – bevis det du sier, med noe vi kan se på, ta på, høre, lukte eller smake på

A          Analogi - en parallell sammenligning mellom det du sier og en oppdiktet historie

F          Fakta – korrekte, ubestridelige fakta som støtter det du sier

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com