Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Engasjement i små og store selskaper – hva er forskjellen?

LEDEANDRE
 

Medarbeiderengasjement. Den enkleste måten for selskaper å både spare penger, og å tjene mer penger gjennom økt produktivitet. Hvordan? Statistikken viser det samme gang på gang: Fullt engasjerte medarbeidere gir en over dobbelt så høy omsetning som uengasjerte medarbeidere (Hay Group). En Gallup-undersøkelse viste at mangel på engasjement hos arbeidstakere koster selskaper 68 milliarder dollar årlig. I Dale Carnegie Training og MSW Research sin nyeste undersøkelse kom det fram at selskapers størrelse er en faktor som har innvirkning på engasjementet. Det er ulike metoder som må tas i bruk for å skape medarbeidere som har et vedvarende og sterkt engasjement for jobben sin – og metoden kan avhenge av størrelsen på selskapet.

Medarbeidere i mindre selskaper er mer engasjerte

Dette er en god nyhet for ledere i små og mellomstore selskaper, samtidig som det oppfordrer til handling for ledere i større selskaper. 36 % av medarbeiderne som jobbet i små og mellomstore selskaper rapporterte at de var fullt engasjerte, mens 29 % av medarbeiderne i store selskaper rapporterte det samme. På motsatt ende av skalaen, svarte 26 % av medarbeiderne i store selskaper at de var uengasjerte på jobb, mens kun 18 % i små og mellomstore selskaper. Generelt kan det virke som at det å være en del av noe større også kan føre til at medarbeidere ikke føler seg like sterkt knyttet til selskapet, eller føler at det de gjør er av stor betydning for selskapet som helhet.

Ansatte i store selskaper er i større grad avhengige av en god relasjon til sin nærmeste leder

En av de viktigste faktorene for engasjement i større selskaper er medarbeideres forhold til nærmeste leder. Dette skiller seg fra små selskaper, hvor det å se direkte resultater av egen innsats er viktigere for engasjementet hos de ansatte. Det som binder disse faktorene sammen, er at de krever det samme – åpen, god og kontinuerlig kommunikasjon mellom ledelsen og medarbeiderne.

Hva du konkret kan gjøre:


Snakk med dine medarbeidere så ofte du kan. Snakk både om deres liv utenfor jobben, men også om hva de liker med jobben, hva de vil fortsette med, og hva de ønsker å utvikle seg på. Kommunikasjon er noe av det viktigste vi jobber med i Dale Carnegie Training, nettopp fordi kommunikasjon henger sammen med å bygge tillit, å skape gode samarbeid, men også å øke produktiviteten i selskaper. 

Medarbeidere i små selskaper ønsker mer selvstendighet

Når noen trer inn i en stilling i et stort selskap, ser de ofte en karrierestige strekke seg oppover fra sin egen stilling i selskapet. I små selskaper er dette ofte ikke tilfelle. I stedet blir medarbeidere i små og mellomstore selskaper ofte mer motiverte av å kunne gjøre jobben sin med begrenset oversyn, ha fleksible arbeidstider og gjøre arbeid som er variert.

Hva du konkret kan gjøre:


Motiver medarbeidere i små og mellomstore bedrifter ved å gi dem friheten til å løse oppgavene på sin egen måte, samtidig som det kommuniseres at hjelpen er der når de trenger det.  Og sørg for at mellomlederne kommuniserer det samme!

Begge gruppene ønsker å lære nye ting i jobben

I større selskaper forventer medarbeidere gjerne å stige i gradene etter hvert som de beviser hva de er gode for.
I mindre selskaper forventer medarbeidere å få arbeide med varierte prosjekter. Å tilrettelegge for utvikling på arbeidsplassen er en måte å skape medarbeidere som er fullt engasjerte i jobben sin, og som ønsker å bidra for at selskapet lykkes.

Hva du konkret kan gjøre:

Når du har fått innsikt i hva dine medarbeidere ønsker å utvikle seg innenfor, sørg så for å skape muligheter for utvikling gjennom mentorinitiativer, treningsprogrammer og utviklingsplaner. En annen måte å motivere medarbeidere på er å variere deres arbeidsoppgaver.

Vil du vite mer om funnene som ble gjort om medarbeiderengasjement i små- og mellomstore selskaper? (inntil 1000 ansatte). Klikk her for å laste ned vårt nyeste white paper! 

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com