Agilt lederskap i møtet med AI

Den fjerde revolusjon, med inntoget av kunstig intelligens (AI), Big Data, Blockchain, 3D-printing og annen disruptiv innovasjon, er ikke lenger noe vi vet kommer – den er her i dag.

Den raske endringen i arbeidslivet setter også nye krav til morgendagens ledere, og agil ledelse er ett av disse kravene.

Les Dale Carnegies nyeste forskning på hvordan AI vil påvirke jobbhverdagen vår, hva som blir viktig for fremtidens leder, og hvordan en organisasjon kan bli mer agil.

AI - Artificial Intelligence

Artificial intelligence, eller på norsk, kunstig intelligens, er kort fortalt informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor framstår som intelligent. Maskinlæring er en viktig underkategori av kunstig intelligens, og omhandler systemer som forbedrer seg over tid, ved å teste seg på datasett og justere seg selv for å oppnå best mulig resultat, lignende hvordan vi mennesker lærer.

I næringslivet har kunstig intelligens allerede tatt over flere arbeidsoppgaver mennesker vanligvis har hatt, forenklet prosesser og skapt helt nye tjenester.

Agilitet

Agilitet i denne sammenhengen defineres som evnen til å samle og agere på informasjon, ta raske beslutninger og implementere endringer for å raskt tilpasse seg kundens behov og selskapets omgivelser.

Global undersøkelse fra Dale Carnegie

I 2019 gjennomførte Dale Carnegie en stor undersøkelse for å se nærmere på hvordan AI kommer til å påvirke arbeidsplassen i fremtiden.

3500 respondenter

11 land

Ulike industrier

Alle stillingsnivå

65%

Av norske arbeidstakere svarte at de var litt eller helt enig i at AI kom til å fundamentalt forandre hvordan vi jobber og lever i fremtiden.

73%

Av de norske spurte mente at «soft skills», ikke «hard skills» (STEM), blir viktigst for å holde seg relevant i fremtiden ved inntoget av AI.

56%

Svarte at kritisk tenkning kom til å være en av de viktigste myke ferdighetene, etterfulgt av kommunikasjon, kreativitet og samarbeid.

Kun

22%

Av respondentene fra Europa oppgav at var helt enig i at deres selskap klarer å agere på ny informasjon, en viktig brikke i å skape en agil organisasjon.

Mangel på tillit

Bare 26% av de norske spurte har en høy grad av tillit til at ledelsen i selskapet sitt kommer til å ta de riktige beslutningene når det kommer til AI.

Viktigheten av en agil organisasjon

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking a.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking a.

Fremtidens leder

Som både Dale Carnegies og andre undersøkelser har vist,

Kom i kontakt med oss