Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

3 tips til hvordan du kan håndtere ulike personligheter i ditt team

Å jobbe i et team med ulike personligheter krever fleksibilitet, tålmodighet og åpenhet. Selv ledere med de beste intensjoner kan ta seg selv i å ville ha sine medarbeidere til å gjøre som de selv gjør. Det å tilrettelegge for, og å faktisk spille på hverandres styrker er avgjørende for å lykkes som team. Er vi gode på dette, kan vi få teamet vårt til å nå sitt fulle potensial. Hvordan skal vi gå fram?

1. Utnytt mangfoldet

Selv om det virker enklere, ville de fleste av oss blitt lei av å jobbe i et team der alle hadde samme personlighet. Det at et team består av flere personligheter med ulike styrker, gjør arbeidet mye mer stimulerende og interessant! Utnytt mangfoldet, gjennom å spille på dine medarbeideres styrker der det er mulig. For eksempel: Har du en person i ditt team som ikke er veldig utadvendt og sosial, men svært dyktig med tall eller tekst; la den personen jobbe med det, og ros resultatene. Ved å forstå hva dine medarbeidere er dyktige på og brenner for, vil du både øke effektiviteten og styrke ditt team. Ros dine medarbeideres styrker, i stedet for å kritisere deres svakheter.

 

2. Bryt ned de usynlige veggene – bygg broer i stedet.

 

Har du kanskje opplevd at det danner seg allianser, eller mindre grupperinger innad i større team, ut fra hvem som kommer best overens, eller har best kjemi? Dette er med på å bygge opp usynlige vegger i kommunikasjonen, og kan skape unødvendige misforståelser fordi kommunikasjonen er blokkert. Sørg for å bryte ned de usynlige veggene i kommunikasjonen. Dette kan for eksempel gjøres ved bevisst å plassere medarbeidere som enten ikke jobber så mye sammen i hverdagen, eller har en utfordrende relasjon til hverandre, i mindre grupper. Da blir de nødt til å samarbeide og gradvis bygge opp tilliten til hverandre. På den måten vil de se hverandre i et nytt lys.

 

3. Deleger resultater, ikke oppgaver

 

Ledere som er dyktige på å skape sterke team med ulike personligheter, fokuserer på resultatene hvert individ oppnår, snarere enn å prøve å få dem til å oppnå resultater på en bestemt måte. Dette gjør du konkret ved å slippe kontrollen når du delegerer bort en oppgave, og lar dine medarbeidere ta initiativ til selv å finne en måte å løse oppgaven. Slik kan hver enkelt person uttrykke sin personlighet gjennom sitt arbeid og fortsatt bidra betydelig til laginnsatsen.

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com