Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

4 tips til å gi konstruktiv kritikk på en positiv måte

critic-teaser
 Thinkstock/Photodisc

En viktig del av det å være leder er å gi medarbeidere som ikke presterer på et tilfredstillende nivå konstruktiv tilbakemelding, og oppmuntre til bedre resultater. Begrepet konstruktiv kritikk i seg selv er utfordrende, fordi det forbindes med negative tilbakemeldinger. 

Det kan være fristende å gå rett på sak og si at «dette er ikke bra nok», eller «det her er det du gjorde galt, og sånn kan du fikse det». Er vi virkelig frustrerte eller opprørt kan vi si ting vi mener, men som kanskje ikke burde bli sagt. 

Det finnes heldigvis bedre måter å gi andre konstruktive tilbakemeldinger på, både for å korrigere deres feil og oppmuntre til videre innsats. Her er 4 tips til hvordan du kan gi konstruktiv tilbakemelding, hentet fra Dale Carnegie Training sitt program Kommunikasjon og Lederskap.  

Innrøm egne feil

Hvis du innrømmer dine feil raskt og ettertrykkelig, vil teamet ditt være mer velvillige til å gjøre det også. Dette er et viktig steg i riktig retning. Som leder kan du ofte være medansvarlig for feil som ikke har blitt gjort direkte av deg, men av dine medarbeidere. Å innrømme dette overfor de andre viser karakterstyrke og gjør det enklere å komme med konstruktiv tilbakemelding i fremtiden.

Begynn med det positive

Du kan alltid finne noe som er positivt – selv om det er snakk om et veldig mislykket prosjekt. Begynn tilbakemeldingen med positiv og oppriktig ros, om det så bare er «takk for at dere gjorde deres beste», for så å komme med den konstruktive tilbakemeldingen. Når du ber noen om å endre seg, vil det å starte på en positiv måte gjøre et positivt utfall mer sannsynlig. 

Få feilen til å virke lett å korrigere 

Hvis du gir noen tilbakemeldinger som «fiks dette, det kommer til å trenge mye arbeid», vil det virke både demotiverende og overveldende. Anerkjenn og ros tidligere hendelser som har krevd revisjon og endringer, og si at du har tro på at dine medarbeidere kan gjøre samme innsatsen denne gangen. Gjør deg selv tilgjengelig, og sørg for at dine medarbeidere vet at de kan komme til deg når som helst hvis de trenger assistanse.  

Ros ethvert fremskritt

Selv den medarbeideren som sliter mest med å prestere på forventet nivå, vil på et tidspunkt gjøre noe bra; det er din mulighet til å hoppe på suksessen og rose medarbeideren, og motivere til videre arbeid. Ros dine medarbeidere med å gi dem spesifikk tilbakemelding på deres arbeid. 

 

Et eksempel: I stedet for å si «takk for din gode innsats på Nelson-rapporten» kan du si «takk for at du la merke til feilen i den tredje paragrafen i Nelson-rapporten. Din innsats der var veldig viktig! Det reddet oss fra å virke uproffe, og det er svært viktig at vi kvalitetssikrer på den måten».

Uansett hva du arbeider med i dag, så stilles det stadig høyere krav til din evne til å levere resultater. Dette er ofte koblet til din evne til å samarbeide, kommunisere og vise lederskap. Du er velkommen til oss på et gratis informasjonsmøte. Her får du høre mer om programmet Kommunikasjon og Lederskap. Du får et innblikk i prosessen og hva du kan få ut av treningen. Les mer her

 

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com