Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

God service = lojale kunder

url
 

I følge undersøkelser utført av B2B International vil mange selskaper miste mellom 45-50% av kundene sine hvert 5. år og det å få nye kunder vil være 20 ganger mer kostbart enn å beholde gamle. Ved å redusere frafall av eksisterende kunder med 5% kan selskaper øke omsetning med 25-85% avhengig av industri. Dagens kunder har mer kunnskap, de er bedre forberedt og de har flere alternativer enn før. Det betyr at å levere tjenesten eller produktet til rett pris og kvalitet, ikke er nok for å beholde kunder over lang tid. Vil du gjøre kunden til en ambassadør som ikke bare er lojal, men også forteller om bedriften/tjenesten/produktet til andre – da trenger du å overgå forventninger og yte eksepsjonell kundeservice.

God service = lojale kunder

Hvordan skal du få ditt eget selskap til å fremheve seg i et konkurransepreget arbeidsmarked, og sørge for å skape lojale kunder og gode kunderelasjoner? 

Service er nøkkelordet. Innholdet i ordet gir mening i seg selv:

 • S: Satisfaction. Du må til enhver tid og ved enhver situasjon sørge for at kunden er fornøyd. Kunder forventer en relativt feilfri tjeneste og vennlighet gjennom hele prosessen. Gi kunden det den vil ha.
  Hvordan? Sørg for at prosessen foregår på kundens premisser. Spør kunden hva den forventer av samarbeidet, og bygg tillit og forutsigbarhet ved å følge opp kunden når du har sagt at du skal det.

 • E: Excellence. Å prestere fremragende bør være målet til et hvert selskap. Overgå kundens forventninger!
  Hvordan? Aller først må du bli klar over kundens forventninger. Ofte kan disse være lavere enn du selv tror. Spør du direkte, blir du oppfattet som klar og tydelig. En annen idé kan være å gi deg selv litt mer tid enn antatt. Gjennomfører du oppdraget raskere enn normert tid, øker du sannsynligheten for å overgå kundens forventninger.


 • R: Reach. Hvor godt rykte ditt selskap har er kritisk og basert på omdømme. Et godt omdømme vil gjøre at kundene etter hvert kommer til dere.
  Hvordan skal du sørge for et godt omdømme? Tenk alltid kunden først, og la samarbeidet foregå på kundens premisser.

 • V: Visibility. Synlighet er svært viktig, og sosiale medier er gode, gratis plattformer for markedsføring.  Gjort riktig kan engasjement på sosiale medier som Facebook og Twitter være med på å bidra til suksess.
  Hvordan gå frem? Det finnes mange tips og råd på internett angående markedsføring på sosiale medier. Husk på at markedsføringen skal tilpasses ditt felt, og at markedsføring på sosiale medier fungerer annerledes enn annen type markedsføring. Her handler det først og fremst om å gi og å involvere andre. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kan det være en idé å ta kontakt med en medierådgiver eller kommunikasjonsrådgiver.  

 • I: Importance. Sørg for at hver kunde er øverste prioritering i øyeblikket. Få kunden til å føle seg verdifull.  
  Hvordan? Konsentrer deg for å forstå hva dine kunder har å si, og vær genuint interessert i deres innspill.

 • C: Communication. Kommunikasjon er alltid det viktigste verktøyet dersom kundeservicen skulle svikte.
  Men hvordan sikre en god kommunikasjon?
  Hvis du uttrykket klarhet og formålet med enhver situasjon, vil kunden føle seg delaktig, og du øker kundetilfredsheten. Del dine tanker og involver kunden i prosessen.

 • E: Ego. Egoet skal ikke være til stede i en servicesituasjon.  Legg vekk egoet før du går inn døren.
  Hvordan? Ta personlig ansvar både når det går bra, og når det går mindre bra. På den måten fremstår du som ansvarsfull. Det handler om kundetilfredshet. Derfor må du flytte fokus fra deg selv i blant og finne ut hva som er viktigst for selskapet på lang sikt.
    
http://www.dalecarnegiewaynl.com/2012/06/21/the-7-ingredients-of-s-e-r-v-i-c-e-success/
 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com