Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Få kunden til å like deg

Ta lederskap i salgsmøtene ved å vise god forretningsforståelse og respekt for kundens tid, da bygger du den tilliten du trenger for å skape gode salgsresultater. Her er noen enkle tips:

1. Kom tidsnok. Få rykte på deg for å komme i god tid i forkant av møtet. Da gir du deg selv sjansen til å småprate og finne ut mer om kunden.

2. Ta deg god tid til å hilse på alle. Å huske navn når du hilser på møtedeltakerne vil gi deg fordeler senere i møtet, du vil bli oppfattet som en god lytter og en som er oppriktig interessert. Bruk navnene når du henvender deg til de i møtet.  

3. Avklar hvem som styrer møtet. Er møtet i dine lokaler, ta ansvar og ta ledelsen. Er du på besøk, sørg for at du har avklart hvem som styrer møtet, på den måten unngår du usikkerhet og du kan forberede deg deretter.

4. Kle deg passende. Uansett om møtedeltakerne/kunden er kledd formelt eller uformelt, sørg for å kle deg etter beste evne slik at du på best mulig måte speiler kunden

5. Lytte. Et ofte misforstått aspekt ved et salgsmøte er at selgeren bør snakke mest. I et salgsmøte bør du lytte minst like mye som du selv snakker, helst mer. Da gir du deg selv mulighet til og virkelig å forstå kundens behov.

6. Når andre deltar. Ta deg god tid til å introdusere nye deltakere i møtet, hvem de er og hvorfor de deltar, overfor de andre møtedeltakerne.

7. Når møtet er over. Bruk god tid og unngå å løpe ut av møtet, slik at det ikke ser ut som du ser frem til at møtet endelig er ferdig. Gi deg selv passe med tid til å småprate etter møtet og ta ansvar for å rydde etter deg.

8. Følge opp. Avklar tydelig forventninger i forhold til tilbakemeldinger og oppfølging. Sett en konkret dato og tid for oppfølging av møtet.

Ved å følge disse enkle tipsene kan du bidra til å gi deg selv et godt rykte som en bidragene møtedeltaker i ethvert møte. 

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com