Jeg er så heldig at jeg har kunnet jobbe tett med ledere og medarbeidere i mange år som trener i Dale Carnegie Training. Og en ting som stadig slår meg, er hvordan de personene som evner å sette seg inn i hvordan de rundt seg tenker og føler, er de som oftest lykkes i sin rolle og får det beste ut av andre. Og ikke minst: Jeg ser gang på gang at empati og empatisk ledelse er noe som kan læres.

Empati: Innlevelse, evne til å identifisere, forstå og anerkjenne gyldigheten av andres følelsesmessige tilstand og reaksjoner. Av gresk ‘sinnsopprør, lidelse’

Store Norske Leksikon

Før vi ser på hva empatisk ledelse er, la meg understreke en ting. Selv om denne artikkelen nevner «leder» og «nærmeste leder», så er ledelse noe absolutt alle kan utvise på arbeidsplassen, uansett om «leder» er en del av tittelen din.

I denne artikkelen vil vi se på:

 1. Viktigheten av empati som leder
 2. Hvorfor du først må forstå deg selv bedre
 3. Empatisk ledelse i praksis
 4. Oppsummering og muligheter fremover

Viktigheten av empati som leder

Empati er evnen til å anerkjenne og sette seg inn i andres følelser og reaksjoner. Empatisk ledelse er å bruke empati til å best mulig hjelpe dine medarbeidere og tilrettelegge for individuelle behov.

Empati i organisasjoner har vist å øke produktiviteten, føre til bedre samarbeid, og gi økt tilfredshet hos ansatte 1, og har vist seg å være ekstra viktig i kriser og perioder med store endringer 2.

Det, i kombinasjon med hvor stor betydning vi vet at nærmeste leder har for ansatte, gjør at empatisk ledelse bør stå høyt på agendaen for enhver leder. Faktisk viste en undersøkelse av McKinsey i 2020 at forholdet mellom ansatte og deres leder er den viktigste enkeltfaktoren for velvære på jobb, og at velvære på jobb er den nest viktigste faktoren for lykke i livet generelt 3.

Hvert år lanserer amerikanske Businessolver en rapport som heter «State of Workplace Empathy». I rapporten fra 2021 kommer det fram at bare 1 av 4 medarbeidere mener det er nok empati i deres organisasjon, og hele 7 av 10 toppledere syns det er vanskelig å konsekvent vise empati 4, så behovet for lære mer om hvordan empatisk ledelse kan praktiseres er definitivt til stede. Heldigvis viser også rapporten at de fleste innen HR, i tråd med min egen erfaring, mener at empati er noe som kan læres.


Forstå deg selv

Jeg vil argumentere for to ting:

 1. Skal du evne å sette deg inn i hvordan andre tenker og føler, må du først ha en grunnleggende forståelse av deg selv.
 2. Alle av oss har flere «blindsoner», hvor vi tror vi oppfattes annerledes enn det som er tilfellet.

Da koronaen kom måtte jeg gjennomføre den tiende av totalt tolv samlinger av Kommunikasjon og lederskap digitalt, istedenfor i fysiske rom som vanlig. Denne samlingen handlet om å håndtere stress og å formidle egne meninger på respektfull måte, selv når vi er uenige – noe som skulle vise seg å bli veldig treffende for min egen del.

Jeg hadde min leder Ellen med på samlingen, både for å hjelpe til med noe av det praktiske, men også for å kunne gi tilbakemeldinger og forslag til forbedringer etterpå. Det var rart å skulle gå fra å møte alle de 20 deltakerne fysisk til å bare se noen små ansikter på en skjerm, men både de og jeg tok utfordringen på strak arm.

I etterkant fikk jeg tilbakemelding fra Ellen om at samlingen var bra, men at energien min hadde vært alt for lav…

Min instinktive reaksjon var å si «Nei, det stemmer ikke.», for energien i rommet var da som alltid? Heldigvis sa jeg ikke det, men bestemte meg heller for å se på opptaket vi hadde tatt av deler av samlingen. «Oi.»

Der ble jeg oppmerksom på at digitalt framstår jeg med mye mindre energi enn det jeg vanligvis gjør i fysiske klasserom, og enn det jeg selv hadde inntrykket av. Det var en blindsone jeg hadde, og som jeg trolig aldri hadde blitt oppmerksom på om det ikke var for at Ellen ga meg en ærlig tilbakemelding.

I Dale Carnegies programmer er ofte bevisstgjøring og selvinnsikt det første vi jobber med, fordi det bygger fundamentet for all videre trening innen relasjonsbygging, samarbeid og lederskap.

Hvordan bli en god leder

Det er uhyre vanskelig, om ikke umulig, å se seg selv med objektive øyne. Det kan føre til at det vi oppfatter at andre føler og tenker om noe, egentlig bare er vår egen projisering av hvordan vi selv føler, eller hvordan vi ville ha tenkt i en lignende situasjon. For å gjøre ting enda vanskeligere, tyder forskning på at stress har en direkte negativ virkning på vår evne til å vise empati 5.

Om du skal bli god på empatisk ledelse er altså det første steget å være bevisst på hvordan du reagerer i ulike situasjoner, være ærlig på egne styrker og mangler, og tørre å be om konkrete tilbakemeldinger fra andre. Still deg spørsmålene:

 1. Hvordan er jeg som leder, sett med andres øyne?
 2. Hva er mine styrker når det gjelder å bygge tillit hos de rundt meg?
 3. Hvordan endrer jeg væremåte og tankemønster under stress og press?
 4. Hva er det hos meg selv og mitt lederskap jeg kan jobbe med, som vil ha størst positivt effekt på omgivelsene mine?

..og still gjerne de samme spørsmålene til en kollega du stoler på.


Empatisk ledelse i praksis

Så hva kan du gjøre allerede i dag for å ta empatisk lederskap, som vil ha en positiv påvirkning på dine omgivelser?

 1. Vær bevisst ditt eget reaksjonsmønster og be om ærlige tilbakemeldinger
 2. Vær interessert i og skap sterke relasjoner med de rundt deg
 3. Tilpass kommunikasjonen og ditt lederskap basert på den enkeltes behov

Det første punktet dekket vi ovenfor. For punkt to har Dale Carnegie 30 tilnærminger for ledere, der flere av de handler om empati og å bygge sterke relasjoner basert på tillit. Noen av de er:

 • Gi ærlig og oppriktig ros
 • Vær oppriktig interessert i andre mennesker
 • Vær en god lytter. Oppmuntre andre til å snakke om seg selv
 • Snakk med utgangspunkt i den andre personens interesser
 • Vis respekt for andres meninger. Si aldri «du tar feil»
 • Prøv oppriktig å se situasjonen fra den andre personens synsvinkel

Om du bestemmer deg for å alltid bruke én, eller flere, av disse tilnærmingene når du møter en kollega på morgenen, når du setter deg ned i lunsjen, eller før du starter et møte, kan jeg så godt som garantere at du vil se en positiv effekt på relasjoner du har til de rundt deg.

Hvordan kan du lykkes og trives bedre i din rolle?

I programmet Kommunikasjon og lederskap fokuserer du på det som er viktig for deg innen relasjonsbygging, struktur, stresshåndtering, kommunikasjon og lederskap – og jobber alltid med reelle problemstillinger i din arbeidshverdag og konkrete mål du setter deg.

Når du kjenner dine medarbeidere på et dypere plan og har etablert gjensidig tillit, er det lettere å ha en åpen kommunikasjon og legge til rette for at den enkelte skal kunne prestere opp mot sitt eget potensial. Empatisk ledelse bunner i all hovedsak ut i ett spørsmål du bør stille både deg selv og den enkelte:

Hva trenger du av meg?

Svaret vil være ulikt fra person til person og endres med tiden.

Det er dessverre lett for at gode intensjoner forblir intensjoner når vi løper rundt i hamsterhjulet. En metode for å etablere gode vaner er noe så enkelt som å skrive den ene tingen du skal gjøre annerledes fremover på en lapp, og henge den opp lett synlig ved arbeidsstasjonen. Dette er metode mange deltakere hos oss liker å benytte, og også noe jeg selv gjør. Blant annet er det klistret en lapp det står «Energi!» på, ved datamaskinen jeg bruker til digitale leveranser.

For størst effekt kan du fortelle kollegaer om hva du skal bli bedre til, og be de holde deg ansvarlig.

Du kan laste ned alle 30 tilnærmingene for ledere som plakater her, som også er fine for å printe ut og henge opp som en påminnelse.

Hvordan bli en bedre leder
Oppsummering og muligheter fremover

Vi har sett at empati, evnen til å anerkjenne og sette seg inn i andres følelser og reaksjoner, er en av de viktigste faktorene for at enkeltindivider og team skal prestere.

Det starter som så mye annet med deg selv. Ved å være bevisst hvordan du fremstår for andre, kan du lettere bygge tillitsfulle relasjoner, forstå andres følelser og behov bedre, og tilpasse din kommunikasjon og ledelse for å få ut hver enkeltes potensial.

I Dale Carnegies Kommunikasjon og lederskap jobber du over flere måneder med å se deg selv bedre, takle stress og forbedre egen innstilling, håndtere tiden og jobbe mer effektivt, bygge relasjoner til kollegaer og kunder, samarbeide med og påvirke de rundt deg til å prestere bedre – alt for å nå dine egne konkrete mål du har satt for prosessen.

Om du syns Kommunikasjon og lederskap høres interessant ut for deg, eller noen i teamet, kan du lese mer om treningen her, eller ta direkte kontakt med meg på ingrid.bygland@dalecarnegie.com.

Lykke til med å teste ut det du har lest i praksis!

Send meg gjerne en e-post med tilbakemelding på hva du syns om artikkelen og dine egne synspunkter om empatisk ledelse.

– Ingrid


Kilder:

 1. Inc, 2019, 3 Science-Backed Reasons Empathy Makes You a Better Leader, https://www.inc.com/john-eades/3-science-backed-reasons-empathy-makes-you-a-better-leader.html
 2. McKinsey, 2020, Leadership in a crisis: Responding to the coronavirus outbreak and future challenges, https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/leadership-in-a-crisis-responding-to-the-coronavirus-outbreak-and-future-challenges
 3. McKinsey, 2020, The Boss Factor, https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-boss-factor-making-the-world-a-better-place-through-workplace-relationships
 4. Businessolver, 2021, 2021 State of Workplace Empathy, https://resources.businessolver.com/c/2021-empathy-exec-summ?x=OE03jO
 5. Forskning.no, 2018, Slik trener du empatien din, https://forskning.no/sosiale-relasjoner-ny-psykologi/slik-trener-du-empatien-din/265249

Categories: Ledelse