Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

DNB

case_studiesDale Carnegie Training samarbeider med store, mellomstore og små bedrifter for å bidra til at de når de resultatene de ønsker.

Ny innsikt

Gjennom treningen Profesjonelt Salg oppdaget teamet vårt at det er mulig å endre måten vi jobber med salg på, når viljen er til stede. Motivasjon er viktig for å få til endring.

Hva vi gjorde annerledes

Den viktigste endringen vi gjorde var: hensikten med møtene våre. Vi har gått fra å feire møter med viktige potensielle kunder, til nå hvor vi stiller kontrollspørsmål som f.eks: Hva vil vi ha ut av møtet? Hva vil vi at kunden skal ha ut av møtet? Det gir kunden merverdi og bidrar til at de tar oss mer på alvor. Nå har alle våre møter et tema og vi tørr å stille krav på en annen måte. F.eks hvem som skal være til stede i møtet. Det gir oss bedre grunnlag for å lykkes med salget, når de rette personene er til stede.

Resultater

Jeg kan anbefale dette programmet til andre salgsteam, fordi denne treningen har gitt oss bedre forutsetninger for å jobbe mer målrettet med våre salgsaktiviteter. Vi har lært å kjenne teamets styrker, begrensninger og utfordringer. Vi holder hverandre ansvarlige for våre salgsaktiviteter i større grad, noe som bidrar til større sannsynlighet for å lykkes med salgene våre.

Terje Christiansen, Seksjonsleder Samfunnssektor, DNB Bank asa

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com