Hvem er den første personen du tenker på når du hører uttrykket «den fødte leder»? Obama? Jeanne D’Arc? Din egen sjef? De har kanskje alle vist seg å være gode ledere, men ble de født slik? Og vil i så fall det si at de som ikke er fødte ledere, aldri kan bli like gode?


Manglende leder-gen

Jeg har i 5 1/2 år jobbet tett sammen med ledere, blant annet som trener i lederprogrammet Kommunikasjon og lederskap. Jeg blir fremdeles overrasket over hvor mye en person kan endre sin framtreden, sine vaner og målfokus i løpet av 12 uker, som igjen bidrar til både personlige – og bedriftsmessige resultater.

Hvis du tenker på den personen eller de personene du anser som fødte ledere, hvor mye vet du egentlig om deres bakgrunn og historie? Er det mulig at de utviklet lederegenskapene i ung alder, f.eks. gjennom å modellere noen i nær omgangskrets eller familie, eller ved å tidlig havne i en situasjon som krevde at de viste lederskap? Forskere har lenge forsøkt å identifisere et «leder-gen», som ville bety at noen faktisk er fødte ledere, men dette har vært vanskelig å bevise. I en artikkel om temaet på forskning.no skrives det om hvordan hormoner kan være med å bestemme hvem som blir gode ledere, men det nevnes også at det miljøet vi befinner oss i, og de handlingene vi gjør, påvirker hormonene våre.

Personlig tror jeg alle har potensialet til å bli en som for nye relasjoner vil framstå som den fødte leder, selv om det selvfølgelig faller seg mer naturlig for noen enn for andre.


Dekomponering av den fødte leder

La oss gjennomføre et tankeeksperiment hvor vi «dissekerer» den fødte leder, for å se hvilke egenskaper og kjennetegn hun eller han har. Det er uttalelige måter å gjøre dette på, men under har jeg oppsummert de egenskapene jeg forbinder med den fødte leder, i seks punkter. Hvis det er dette gode lederne består av, og hvis dette er egenskaper det er mulig å tilegne seg og lære, så kan vi alle i teorien bli gode ledere, og dermed framstå som fødte ledere for personer som ikke kjenner vår bakgrunn.


1. Er modig

Tør å ta risiko, innrømmer egne feil og svakheter, og utfordrer andre.

At det er mulig å bli modigere er det liten tvil om. Det handler i stor grad om å utfordre seg selv, lære seg å se ting i perspektiv, få positive bekreftelser, og på den måten bygge opp egen selvtillit. Det er noe vi jobber mye med i ledertreninger hos Dale Carnegie, hvor lederne blant annet er nødt til å holde presentasjoner foran de andre. For mange byr dette på store problemer i starten, men ved å utfordre seg selv gjentatte ganger, blir de stadig tryggere. Dette er selvfølgelig bare et av mange eksempler hvor vi trenger å være modige, men mye av de samme prinsippene går igjen uansett situasjon. Mot handler ikke om å aldri være redd eller nervøs, men om å håndtere frykten på en sunn måte, og tørre å gå ut av komfortsonen når det er nødvendig.


2. Har integritet

Prinsippfast og ærlig, både mot seg selv og andre.

Å være tro mot seg selv og andre, og å handle på en moralsk og etisk måte, er noe mange forbinder med personlighet, men også personlighetstrekk kan endres over tid. Ledere med integritet, som blir lyttet til, og som ansatte vil jobbe for, er pålitelige. De sier hva de mener og mener det de sier. De er til å stole på og de handler i tråd med egne verdier og overbevisninger, som igjen skaper trygghet, tillit og forutsigbarhet. Hverken kunder eller ansatte trenger å uroe seg for at de er uærlige med seg selv eller andre. Og gjør de en feil, som vi alle gjør hele tiden, står de for det og tør å innrømme det. They «walk the talk».


3. Er strategisk

Evner å se muligheter, være analytisk, jobbe strukturert og holde fokus.

Å være strategisk kan handle om så mye. For meg betyr det at en leder klarer å tenke langsiktig, kartlegge og analysere indre og ytre faktorer som påvirker selskapet og konkurransesituasjonen, og jobbe strukturert med å nå mål. Dette er en leder som er nysgjerrig og derfor evner å se og forstå hva som kommer, før det skjer. Det kan være krevende å klare å se forbi de nærmeste utfordringene du og selskapet står ovenfor, og struktur er en gjenganger når ledere på programmene våre skal beskrive deres største utfordringer. Vi som jobber i Dale Carnegie bruker selv de samme teknikkene som vi lærer bort til våre kunder, både når vi setter S.M.A.R.T.E mål, og når vi ønsker å løfte blikket for å se hvor og hvem vi ønsker å være i fremtiden. Min sjef, Ellen, har tidligere skrevet om hvordan hun, som alltid har sett på seg selv som en taktisk person, nå blir oppfattet som mer strategisk.


4. God til å kommunisere

Er tydelig, god til å lytte, har en sterk framtoning og er overbevisende.

Kommunikasjon er et utrolig komplekst og interessant tema, som påvirker alle mennesker, hver dag. For ledere handler effektiv kommunikasjon om å være gode til å lytte, forstå sine medarbeidere og kunder, formidle komplekse ideer og konsepter på en enkel og tydelig måte, kommunisere trygghet og integritet både verbalt og fysisk, samt mye mer. Det er ikke tilfeldig at et av våre aller største fokusområder når vi jobber med ledere er nettopp kommunikasjon. I programmet «High Impact Presentations» får deltakere fortløpende tilbakemeldinger mens de holder en presentasjon, og analysert seg selv på video etterpå, slik at de raskt kan gjøre endringer for å bli mer overbevisende. På hvert program, uten unntak, blir personer oppmerksomme på og overrasket over egne uvaner som hindrer de i å kommunisere effektivt. Disse uvanene lukes bort ved bevisstgjøring og praktisk trening, samtidig som de delene av kommunikasjonen som fungerer bra forsterkes.

Hvordan kan du lykkes og trives bedre i din rolle?

I programmet Kommunikasjon og lederskap fokuserer du på det som er viktig for deg innen relasjonsbygging, struktur, stresshåndtering, kommunikasjon og lederskap – og jobber alltid med reelle problemstillinger i din arbeidshverdag og konkrete mål du setter deg.


5. Er en lagspiller

Evner å motivere og spille andre gode

Det har blitt sagt at en leder bare er så god som sine medarbeidere. En leder må derfor være en lagspiller, som får teamet sitt til å prestere på sitt beste. For å få til det må hun eller han bidra til at det skapes et miljø basert på tillit, åpenhet og samarbeid, hvor hver og en blir verdsatt for sin innsats og for hvem de er. Alle må forstå sin brikke i det store puslespillet, være med på å utforme selskapets visjon og strategi, og føle et stort eierskap. Engasjerte medarbeidere gjør sitt ytterste ikke bare for å nå egne resultater, men bidrar i stor grad til selskapets resultater. Dette krever ulike ferdigheter av lederen, blant annet integritet, god kommunikasjon og en strategisk tankegang, men også en forståelse av gruppedynamikk og hvordan relasjoner bygges og forsterkes.


6. Har stor gjennomføringsevne

Bryter gjennom når det trengs, og fullfører oppgaver.

En leder måles ofte på resultater, men vår gjennomføringsevne er langt på vei et produkt av de overnevnte lederegenskapene. Det krever at vi setter S.M.A.R.T.E. mål, jobber strategisk og strukturert, får med oss andre gjennom god kommunikasjon, og at vi er modige nok til å ta tøffe avgjørelser og utfordre oss selv og andre.


Konklusjon

Selv om noen av egenskapene overlapper, spiller ikke det noen rolle i denne sammenhengen, og du må gjerne nevne andre måter vi kunne ha delt det opp på eller punkter som mangler. Poenget er at selv om det krever både et brennende ønske, vilje, støtte fra andre, og hardt arbeid over tid, er jeg overbevist om at alle egenskapene nevnt, er noe som kan utvikles og forbedres.

Trolig er ingen av oss fødte ledere, men det er fullt mulig å framstå som en likevel.

Alle punktene over er ting vi jobber med i ledertreningen Kommunikasjon og lederskap. Hvis du ønsker en smakebit på programmet og muligheten til å reflektere over dine egne mål og ambisjoner fremover, er du velkommen til et av våre mange kostnadsfrie  workshoper som vi arrangerer i Oslo.

– Ingrid

Kilder:
http://forskning.no/arbeid-ledelse-og-organisasjon-kjonn-og-samfunn/2015/05/den-fodte-leder-en-myte


Hvordan kan vi bidra til å du når målene dine?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg, ditt team eller selskap til å prestere bedre? Eller ønsker du bare en prat om dine utfordringer på jobben? Fyll inn skjemaet under så tar vi kontakt med deg.

.

Fornavn
Etternavn
E-post
Selskap
Telefon
Ved å huke av boksen bekrefter du at du godtar at vi lagrer data om deg i henhold til vår personvernerklæring


Categories: Ledelse