Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Hvordan beholde dyktige og attraktive medarbeidere

I dagens arbeidsmarked kan det være utfordrende å få tak i talentene. I følge HR Norge går vi i retning av et arbeidsmarked som er mer opptatt av egen karriere og belønningssystemer. Dette har ført til at de mest sentrale oppgavene til personal og ledere ligger innenfor belønningssystemer og kompetanseutvikling. Som en følge av at vi har beveget oss fra et industrisamfunn til et tjeneste- og informasjonssamfunn er det større etterspørsel etter høyt utdannede medarbeidere. Og når du har fått de rette menneskene på plass gjelder det å sørge for at de blir og presterer i jobben sin.  Her er noen tips til hvordan du kan beholde dyktige medarbeidere.

 

·        1. En positiv relasjon til lederen

I en nylig Gallup-undersøkelse, som ble utført blant 400 selskaper, kom det fram at medarbeiderens relasjon til lederen er det som i hovedsak bidrar til at ansatte slutter, mer enn lønn og frynsegoder. Rettferdig og inspirerende lederskap, i tillegg til coaching og mentorordninger bidrar til å beholde dyktige ansatte. En annen Gallup undersøkelse viste at medarbeidertilfredshet og produktivitet øker når det oppleves at lederen bryr seg og stoler på sine medarbeidere.

·          2. Tilbakemelding og anerkjennelse

Noen medarbeidere motiveres mer av andre goder enn lønn i seg selv. I en undersøkelse utført av Employee Retention Headquarters, er anerkjennelse og involvering viktigere enn penger når det gjelder å motivere medarbeidere. Å få ansvar for oppgaver, og muligheten til å få testet ut sin kompetanse på andre områder er en måte å involvere sine medarbeidere på. Ledelsen må vise at de respekterer deres posisjon og få de til å forstå hvilken betydning de har for det totale resultatet til organisasjonen. De foretrekker å feire milepæler og seire, både en til en og med andre - både verbalt og skriftlig.

3. Givende og verdifullt arbeid

Blessing White hevder at når arbeidet kjennes givende og verdifullt, betyr det mer enn lønn og avansement. Det er vanskelig å sette en prislapp på entusiasme og følt glede i en jobb. Ledere som har fokus på å involvere medarbeidere og inkludere dem tidlig i prosjekter får flere kreative ideer, skaper eierskap og stolthet til sluttproduktet. Medarbeidere som aktivt deltar i beslutningstaking i viktige saker, bidrar til å skape et miljø de ønsker å bli værende i.

·          4. En tydelig karriereplan og muligheter for utvikling

Ved å tilby og tilrettelegge for personlig og faglig utvikling, er det mindre sannsynlig at medarbeidere ønsker å slutte. Å gi tilbud om trening i nye ferdigheter og faglig påfyll, er en indikator på at lederen er villig til å satse på medarbeideren. Dette er nøkkelen til å beholde dyktige medarbeidere. Å oppfordre medarbeidere til å delta i aktiviteter utover selve arbeidet, og betale for medlemskap, gi medarbeideren fri for å delta på konferanser; bidrar til å motivere. Organisasjoner som beholder dyktige medarbeidere har rykte på seg for å ansette internt, de har gode metoder for å planlegge avansement og utvikling (ikke nødvendigvis oppover til lederposisjoner, men også på tvers av avdelinger) og på den måten får de lettere aksept og større innsats fra medarbeiderne mot mål og retning.  

·         5. Ledere som respekterer jobb/fritid-balansen.

Organisasjoner som støtter et liv med god jobb/fritid-balanse har større sannsynlighet for å beholde medarbeidere enn de som ikke anser det som viktig. Å erkjenne og respektere viktigheten av et familie- og privatliv forebygger utbrenthet  og skaper lojale medarbeidere. I følge HR-spesialiserte organisasjoner trenger bedrifter å være klar over og tilby løsninger som gir fleksible arbeidshverdager.

·          6. Konkurransedyktige lønnsbetingelser og andre fordeler

Lønn er viktig, samtidig er det mindre viktig enn det vi ofte tror. Medarbeidere forventer å få rettferdig og konkurransedyktig lønn. De forventer standard betingelser som forsikring og pensjonsplan. Samtidig viser undersøkelser at 50.000 i lønnsøkning ikke nødvendigvis vil føre til et jobb-bytte dersom de får personlig og faglig utvikling. 

 

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com