Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Åtte arbeidsvaner som gjør at du kan ta juleferie med god samvittighet

Noe av det viktigste for at idrettsutøvere skal kunne trene hardt, effektivt og ofte er at de har gode rutiner for restitusjon. Under restitusjonen kan vi få hentet oss inn igjen, og vi blir klare for mer trening.

På samme måte som at musklene blir utsatt for stress når vi trener, blir kroppen og hodet også utsatt for stress på jobben. Det er derfor feriene blir nøkkelperioder for restitusjon. Nå nærmer juleferien seg, og det betyr at du har en mulighet til å hente deg inn igjen, og gjøre deg klar for et nytt arbeidsår. Det blir lettere hvis du klarer å ta ferie med god samvittighet.

Her er åtte arbeidsvaner som gjør at du kan komme dit. 

1. Rydd skrivebordet for alle papirer unntatt de du jobber med for øyeblikket
Bare synet av et skrivebord fullt av ubesvart post, diverse rapporter, eller andre papirer du skal se over er nok til å skape forvirring, spenninger og bekymringer. Det å bli minnet på at det er en million ting som skal gjøres, men ikke tid nok til å få det gjort, er kun med på å skape unødvendig stress!

Charles Evans Hughes, tidligere amerikansk politiker og jurist, sa en gang at «Menn dør ikke av overanstrengelse. De dør av bekymringer og fordi de prøver å gjøre for mange ting på en gang».

2. Jobb målrettet
Hva er de viktigste målene for deg å nå før du tar juleferie? Et tips er å bryte målene ned i ukemål. Hva skal du ha nådd innen innen 19. desember?
 

3. Prioriter og ranger aktivitetene dine
Hvilke aktiviteter er viktige for å nå målene dine, og hvilke haster? Forfatteren av boken «Tyranny of the urgent», Charles E. Hummer, skildrer en tendens hvor vi bruker mesteparten av tiden vår på ting som haster. Han kaller dette fenomenet for «Hastverkets tyranni». Det vil si at vi bruker mye tid på ting som er viktig og som haster. Videre bruker vi en del tid på ting som ikke er viktige, men som haster. Resultatet blir at vi ofte glemmer de sakene som er viktige, men som ikke haster. Det er typisk her strategisk arbeid og planlegging ligger.

haster

Avhengig av hva som er viktig for deg, kan du bruke figuren over til å sortere dine arbeidsoppgaver. Da kan du sørge for at de viktige oppgavene, som ikke haster, også blir ivaretatt!

Marschall Goldsmith skriver i sin bok "What got you here, won't get you there" at mange ledere bruker mye tid på å lage stadig nye to do-lister. Det de ikke bruker mye tid på derimot, er å finne ut av hva de faktisk ikke trenger å gjøre. Hans tips er derfor å tenke seg nøye om, og skrive ned alle de tingene du ikke trenger å gjøre i en "Not to do-list". Det er ofte de aktivitetene som ikke er viktige, og som ikke haster. Da får du frigjort tid og energi!

4. Lag en timeplan
Enten du bruker en fysisk to-do liste, eller setter aktivitetene inn i kalenderen: Angi tidsfrister for hver oppgave, og beregn hvor mye tid som vil kreves for å fullføre oppgaven. Pass på at du avslutter én oppgave, før du begynner på en annen. Hvis du vet at det alltid kommer en rekke uanmeldte oppgaver som stjeler tid, sett av plass til disse oppgavene i kalenderen. Et eksempel er å sette av to timer om dagen til uforutsette oppgaver.

5. Lær deg å delegere!
Mange ledere ender opp som en flaskehals for produktivitet fordi de aldri lærer seg å deleger, men insisterer på å gjøre alt selv. Det er vanskelig å lære seg å delegere ansvar. Hvorfor? Fordi vi ser de kortsiktige fordelene ved å gjøre ting selv. Vi vet at ting blir gjort på den måten vi vil at de skal gjøres, det går raskere å gjøre det selv enn å delegere, og vi er sikre på at kvaliteten er på topp. På den andre siden er delegering kjernen i lederskap. Det innebærer å gi en medarbeider ansvar for oppnåelse av et bestemt resultat, samtidig som at du gir personen myndighet til å ivareta dette ansvaret. Resultatet vil bli at du får frigitt tid til mer overordnede og viktigere arbeidsoppgaver og ikke blir så bundet opp i detaljer. På lengre sikt skaper dette en utvikling av dine medarbeidere slik at de blir mer selvdrevne og produktive – hvilket igjen skaper bedre resultater.

6. På slutten av arbeidsdagen, se over neste dag
Sett av 10 minutter på slutten av arbeidsdagen til å se over og planlegge dagen etter. Ofte blir vi stresset fordi vi føler vi ikke har kontroll. Når du setter deg ned med faktaene, og får en oversikt over aktivitetene, eller oppgavene du må gjøre framover, vil det hjelpe deg å overvinne eventuelt stress og uro.

7. Planlegg oppstarten
Sørg for å ha planlagt hva du skal gjøre første uken etter ferien, før du tar juleferie. Dette gjør at du unngår et effektivitetstap på nyåret, samtidig som det bidrar til å gi deg ro – slik at du kan ta juleferie med god samvittighet!

8. Når du tar ferie, lev i dagtette rom 
Når du har tatt ferie, forsøk å leve i dagtette rom. Fokuser på situasjonen der og da, og ikke la deg stresse av ting du skulle ha gjort, eller ting du skal gjøre når du kommer tilbake på jobb. Hvis du får tanker, eller ideer som er jobb-relatert, noter dem heller ned i en notatliste. 


Noe å lese på i ferien? I følge Accor Services mener 90 % av alle bedrifter at medarbeiderengasjement er grunnleggende for deres suksess, men 75 % av selskapene har ingen engasjementplan eller strategi. Dale Carnegie Trainings white paper “Bygge en kultur av medarbeiderengasjement: Toppledelsens rolle” forklarer hvordan toppledelsen kan bygge en arbeidskraft som gir deres organisasjon et konkurransefortrinn. 

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com