Engasjerte medarbeidere presterer bedre

Aker Solutions

case_studies

Dale Carnegie Training samarbeider med store, mellomstore og små bedrifter for å bidra til at de når de resultatene de ønsker.

"Målet med å være med i programmet var å sikre at utrullingen av et nytt risikostyringsverktøy i Aker Solutions gikk etter planen. Gjennom en prosess hos Dale Carnegie fikk jeg verktøy mtp. å sette tydelige mål og bryte målene ned til hva som måtte skje hver uke og hver dag. Dette har ført til at jeg har blitt tryggere og mer fokusert i mitt arbeid som igjen gjør det lettere å stille krav og gjøre de rette tingene for å sikre fremdrift. Resultatet er at Aker Solutions har et risikostyringverktøy klart som skal støtte ca 150 prosjekter til å drive daglig risikoarbeid samt ta beslutninger på riktig grunnlag."

"Gjennom prosessen hos Dale Carnegie har jeg også lært meg selv bedre å kjenne. Jeg fant min komfortsone og utfordret den, gjennom å forstå hvilke knapper jeg må trykke på hos meg selv for å forbedre meg. Vi fikk nyttige verktøy med tanke på å bygge tillit for å skape sterke relasjoner, motivere til samarbeid samt å påvirke andre personers innstilling. Gjennom å bli utfordret i et trygt læringsmiljø har jeg vært gjennom hele følelsesregisteret.  Etter å ha hoppet i det på samlingene ble barrieren for å teste ut det samme på jobb lavere.  Siden programmet går over 12 uker og deltagerne deltar aktivt og tester ut verktøy i praksis på jobb, blir læringen stor fordi vi gjør våre egne erfaringer umiddelbart."

Anna Børsheim Lefdal, Risk Manager, Aker Solutions

aker_solutions

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com