Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

7 tips for å håndtere konflikter på arbeidsplassen

Konflikter er naturlig og ofte velerfart i mange virksomheter. Disse skjer gjerne i møtet mellom ulike personligheter. Ved å bruke de riktige tilnærmingene kan vi håndtere arbeidskonflikter på en effektiv måte som løser problemene og samtidig opprettholder positive relasjoner. Dette starter med å skaffe seg en klar forståelse av problemene og personlighetene som er involvert. Når vi forstår de ulike sidene av konflikten, er vi i stand til å se ting fra den andre personens synspunkt. Her får du 7 konkrete tips til hvordan du kan håndtere konflikter på arbeidsplassen.

 

1. Ha en positiv holdning

 Hvilken holdning vi inntar er helt avgjørende for utfallet av situasjonen. Vi har en mye bedre sjanse til å komme til et resultat som involverer gjensidig gevinst hvis vi ser konflikten som en mulighet til å lære og oppnå en vinn-vinn-situasjon.

 

2. Vær fysisk til stede

Finn en praktisk og gjensidig ønsket plass til å møtes, som alle parter er enige om. Bli enige om når dere skal møtes og hvor mye tid dere skal vie til prosessen. Så fremt det er mulig: håndtere konflikten ansikt-til-ansikt.
 

 

3. Bli enige om hva saken dreier seg om

Sørg for å gjøre saken så ren som mulig, ved å ta i bruk enkle og saklige vilkår. Hvis saken er kompleks og har mange sider, søk etter måter å dele et stort problem i mindre biter, og håndter et problem om gangen.

 

4. Gjør hjemmeleksa di

Ta deg tid til å planlegge. Vi trenger ikke bare å vite hva som står på spill for oss, vi trenger også å vite motpartens bekymringer og motivasjon. Ta hensyn til tidligere situasjoner eller fortid som kan påvirke situasjonen. Gjør rede for egne «must-haves» (helt nødvendige elementer) og «nice-to-haves» (ønskelige elementer) i løsningen. Gjør også rede for de mulige utfallene: Hva er det beste utfallet, det rettferdige og mest rimelige utfallet, og det minst akseptable utfallet?

 

 

5. Gjør en selvransakelse

Vær bevisst på sider av personligheten din som kan hjelpe, og hindre prosessen. Dette vil skape klarhet i forhold til å finne en løsning på konflikten. Hvis du vet at du vanligvis har et høyt temperament, lær deg å håndtere dette, slik at du er forberedt ved konflikter.  Skulle ulykken være ute, vær ydmyk og innrøm dine egne feiltrinn.

 

6. Se etter hva som er felles

Kom dere over på samme side ved å finne ut hva dere er enige om. En konflikt har en tendens til å forstørre det som er oppfattet som forskjeller, og minimere likheter; så se derfor etter felles mål, planer eller til og med irritasjonsmomenter som illustrerer at dere er sammen om dette. Fokuser på fremtiden, snakk om hva som skal gjøres og hvordan dere skal takle problemet i fellesskap. 

 

7. Deal med fakta, ikke følelser.

Det er en konflikt dere skal løse, ikke en personlighet. Unngå hver tendens til å angripe andre mennesker eller å dømme ideer og meninger. Unngå også å fokusere på fortiden, eller skylde på andre. Forsøk å være rasjonell og målrettet. Dette vil skille problemene fra personene som er involvert, og unngå at noen går i forsvar.
 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com