Engasjerte medarbeidere presterer bedre

Skreddersydde prosjekter

Nettside7

 

Hva skal til for å skape endring over tid?

Vi har sjelden hatt et mer presset arbeidsmarked i Norge enn vi har i dag. Samtidig viser en undersøkelse gjennomført av Dale Carnegie Training at kun 30 % av norske medarbeidere er fullt ut engasjert i jobben sin*. Vi vet at selskaper med engasjerte medarbeidere utkonkurrerer andre selskaper. Forskjellen på selskaper som gjør det helt greit, og selskaper som virkelig lykkes over tid, er at sistnevnte har medarbeidere som tar et eierskap til organisasjonens resultater.

Selskaper som tør å sette seg høye utfordrende mål, vet at det å investere i å skape trygge og modige medarbeidere, er å investere i fremtiden.

Gjennom 104 år har Dale Carnegie Training jobbet med å skape dokumenterte resultater for våre kunder, og har for tredje gang blitt kåret til et av verdens 20 beste ledertreningsselskaper.*

Vi blir ofte blinde på våre egne selskaper, og våre prestasjoner. Våre målsettinger, vår lederstil, eller måte å selge på. Vi gjør det vil alltid har gjort. Små endringer i det daglige kan utgjøre en stor forskjell.
 

Vi jobber med å løfte styrkene til selskapet og de ansatte, samtidig som vi utfordrer på hvem selskapet og de ansatte bør være i fremtiden for å lykkes i sitt marked. Dette, i kombinasjon med å prøve ut enkle praktiske verktøy i arbeidsdagen, øker sannsynligheten for å nye utfordrende mål.

 

Return On Investment

Fellestrekk for alle prosjekter Dale Carnegie Training går inn i, er at vi setter et fokus på avstanden mellom det som leveres i dag og det selskapet ønsker å skape av målbare resultater i fremtiden. Gjennom grundig kartlegging og samtaler, ser vi på hva som skal til for å få til en større endring over tid.  Vi kartlegger hva som er kritiske faktorer for at selskapet skal nå sine strategiske mål og hvordan skape eierskap hos medarbeiderne for å komme dit. Vi definerer ut kritiske områder for ROI (return on investment), og jobber mot dette.
 

Våre kjerneområder er:

 

Gjennom skreddersydde prosjekter tilpasser vi Dale Carnegie Training sin metodikk til deres organisasjon. Ledergruppen, ansvarlige ledere og nøkkelpersoner blir involvert for å formulere en felles målsetning med konkrete resultatmål. Det er disse resultatmålene som ligger til grunn for hele prosessen.

 

Metodikken følger en 5-stegs prosess:

 

iMap_transparent1. INTENT

Sammen med ledergruppen og andre nøkkelpersoner i selskapet, tydeliggjør vi hvilke resultater selskapet ønsker å oppnå i fremtiden.
 
 

2. INQUIRE

Vi utreder hvor organisasjonen er i dag, hvor dere skal, og hvilke prosesser som skal iverksettes for å komme dit.
 
 

3. INVOLVE

Vi benytter kartleggingsverktøy og involverer nøkkelpersoner for å forankre prosessen hos alle involverte.
 
 

4. INNOVATE

Vi utvikler praktiske metoder som bidrar til løfte kompetansen til medarbeiderne og resultatene til selskapet.
 
 

5. IMPACT

Vi måler effekten basert på definerte resultatmål.
 

Over 100 år har Dale Carnegie Training hjulpet selskaper til å nå dokumenterte resultatmål. Vi vet hva som skal til for å sette kursen for hvor bedriften skal, og å komme dit. For å få til noe nytt så må vi gjøre noe helt annerledes. Ta kontakt for å høre hvilke resultater andre kunder som har gjennomført skreddersydde prosjekter har oppnådd. Det er deres opplevelse og resultatene som til syvende og sist teller.

 
 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com