Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Referanser

case_studies

Dale Carnegie Training samarbeider med store, mellomstore og små bedrifter for å bidra til at de når de resultatene de ønsker.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Jeg hadde et syn på at lederskap handlet om å ta beslutninger. Gjennom ledertrening med Dale Carnegie fikk jeg en innsikt i at lederskap først og fremst handler om kommunikasjon, sekundært å ta beslutninger. Treningen ga meg veldige konkrete tilbakemeldinger på måten jeg fremsto på. Tilbakemeldingene var delvis avvikende fra det bildet jeg hadde av meg selv.

De resultatene jeg fikk av treningen er at innholdet i de årlige søknadene til staten ble endret fra å beskrive det vi hadde lyst til å gjøre  til å inneholde tydeligere mål og resultater.  Resultatet har blitt at de som leser søknaden forstår hva vi vil gjøre og hvordan vi skal måle det vi jobber med. Dette har  spart oss et  halvt årsverk.
 
Det som skiller Dale Carnegie fra andre er at prosessene ansvarliggjør, skaper tilhørighet og en lyst til å levere på et høyt nivå over tif! Problemstillinger brytes ned til enkle deler det er enkelt å forstå. Metodikken engasjerer fordi den gir en innsikt i deg selv slik at du får lyst til å jobbe med egen endring og å skape bedre resultater for ditt selskap.
 

Erik Eide, organisasjonssjef, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 

Tilbake
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com